λιμενικο ταμειο Σιφνου

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τη με αρ. 05/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σίφνου (ΑΔΑ: 6ΥΒΘΩ1Τ-5ΤΠ) η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η κάτωθι:
κ. Διαμαντής Απόστολος, δημοτικός σύμβουλος Σίφνου, ως Πρόεδρος,
κ. Λεμπέση Ειρήνη, δημότισσα Σίφνου, ως Αντιπρόεδρος,  με αναπληρωτή τον κ. Αθυμαρίτη Αντώνιο, εκπρόσωπο του Αλιευτικού Συλλόγου «Ο Άγιος Νικόλαος»,
κ. Καλόγηρος Ανδρέας, δημότης Σίφνου, με αναπληρωτή του τον κ. Συνοδινό Θαλή, δημοτικό σύμβουλο Σίφνου,
κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης, Λιμενοσταθμάρχης Σίφνου, Υποπλοίαρχος Λ.Σ., με αναπληρωτή τον κ. Καρακουλάκη Αναστάσιο, Λιμενοσταθμάρχη Κιμώλου, Σημαιοφόρο Λ.Σ.,
κ. Σάρδης Παναγιώτης (Τάκης), Αντιδήμαρχος Κιμώλου, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Σάρδη Χαράλαμπο, δημοτικό σύμβουλο Κιμώλου
κ. Γαλανός Εμμανουήλ, δημότης Κιμώλου, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Μουστάκα Ειρήνη-Μαρία, δημοτική σύμβουλο Κιμώλου
κ. Λογοθέτη Ροζάννα, δημοτική σύμβουλο Κιμώλου, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Βεντούρη Ιάκωβο, επίσης δημοτικό σύμβουλο Κιμώλου
κ. Πολενάκης Θεόδωρος, δημοτικός σύμβουλος Σίφνου, με αναπληρωτή του τον κ. Ραφελέτο Ιωάννη, επίσης δημοτικό σύμβουλο Σίφνου,
κ. Λιβιεράτος Αγαμέμνονας, δημότη Σίφνου, με αναπληρωτή τον κ. Συνοδινό Στέλιο, σύμβουλο της Κοινότητας Απολλωνίας.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Με τη με αρ. 43094/09-07-2020 (ΨΒΣ446ΜΤΛ6-Φ17) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙ, με δικαιούχο φορέα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου, η Πράξη με τίτλο: «Αναβάθμιση Υποδομών των Λιμένων στους Δήμους Σίφνου και Κιμώλου: Καμάρες, Πλατύς Γιαλός, Βαθύ, Φάρος, Χερρόνησος, Ψάθη Κιμώλου, Άγιος Μηνάς Κιμώλου και Καλαμίτσι Κιμώλου», συνολικού προϋπολογισμού 294.392,12€.

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 -2020»

Με τη με αρ. 458/05-04-2019 (ΩΑΘΖ7ΛΞ-ΛΛΠ) Απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» η Πράξη «Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από διάβρωση» με Κωδικό ΟΠΣ 5030655, συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00€.

  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2017 -2020 

Με τη με αρ. 43620/23-04-2018 (73ΝΡ465ΧΙ8-ΦΝ5) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση Λιμενικής Εγκατάστασης στη θέση Καλαμίτσι Δήμου Κιμώλου», συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00€.

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 -2020»

Με τη με αρ. 386/14-02-2018 (ΨΨΗΔ7ΛΞ-ΟΒΩ) Απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» η Πράξη «Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου» με Κωδικό ΟΠΣ 5007826, συνολικού προϋπολογισμού 3.890.800,00€.