ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΝΤΥΠΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αντικείμενο: «Αναβάθμιση Υποδομών των Λιμένων στους Δήμους Σίφνου και Κιμώλου: Καμάρες, Πλατύς Γιαλός, Βαθύ, Φάρος, Χερρόνησος, Ψάθη Κιμώλου, Άγιος Μηνάς Κιμώλου και Καλαμίτσι Κιμώλου»

 • 02.02.2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ pdf
 • 02.02.2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ pdf


ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α 285) «Αιγιαλός και παραλία και άλλες διατάξεις» pdf
 • Η υπ' αριθ. 8321.6/01/12/12.03.2012 (ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β) εγκύκλιος της Δ/νσης Ο.Λ.Ε.Λ. της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής /ΥΠΑΑΝ με θέμα: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής». pdf

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

 • Καθορισμός αντιτίμου για την παραχώρηση παραλιακών χώρων ευθύνης του ΔΛΤ Σίφνου για το 2023

  2022-ΑΑ168-Π28-Θ2 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Σίφνου (ΑΔΑ: 6ΒΧΥΟΡΙΦ-Ξ8Ε) pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ pdf word


ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

 • ΦΕΚ 1254/τ.Β'/17-03-2022 ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ pdf
 • ΦΕΚ 3013/τ.Β'/08-07-2021 ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ pdf
 • ΦΕΚ 2032/τ.Β'/25-07-2014 ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ pdf

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ελάχιστες χρεώσεις κατανάλωσης νερού και ρεύματος για το 2023

 • 2022-ΑΑ168-Π28-Θ2 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Σίφνου (ΑΔΑ: 6ΒΧΥΟΡΙΦ-Ξ8Ε) pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ pdf pdf